Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W Poradni prowadzona jest działalność dydaktyczna, naukowa i usługowa.

W ramach działalności dydaktycznej studenci kierunku dietetyka UPH mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk przewidzianych programem I i II stopnia studiów. W zakresie działalności naukowej materiały dotyczące sposobu żywienia
i stanu odżywienia pacjentów są zbierane w ramach zadań badawczych prowadzonych w Jednostce.

Działalność usługowa Poradni obejmuje:

 • prowadzenie edukacji żywieniowej w zakresie zdrowego stylu żywienia,
 • prowadzenie poradnictwa dietetyczno-żywieniowego w zakresie diet leczniczych w chorobach zależnych od diety,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zaburzeń odżywiania.

Poradnia wyposażona jest w niezbędny sprzęt aparaturowy umożliwiający:

 • kompleksową i dogłębną ocenę hydratacji oraz stanu odżywienia osób w różnym wieku, osób zarówno zdrowych jak i chorych,
 • monitorowanie efektów leczenia dietą (dietoterapii),
 • szacowanie ryzyka wystąpienia chorób zespołu metabolicznego, a więc oceny zdrowotności osób w różnym wieku.

Właściwym żywieniem wspomagamy leczenie chorób zależnych od diety, między innymi otyłości, miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, niedoczynności tarczycy, nietolerancji pokarmowych, osteoporozy. Pomagamy również zaplanować prawidłową dietę dla kobiet w ciąży i osób starszych. Dzięki komputerowemu programowi do układania diet i jadłospisów możemy zaplanować i ocenić twój sposób żywienia i wyliczyć wartość odżywczą i skład spożywanej diety oraz zaplanować jadłospis zgodnie z aktualnymi zaleceniami i normami żywienia.

Oferta Poradni adresowana jest także do zorganizowanych odbiorców:

 • organizatorów akcji prozdrowotnych,
 • dla ośrodków zdrowia,
 • zakładów pracy,
 • szkół, przedszkoli,
 • dla klubów fitness,
 • dla mediów,
 • dla restauracji i firm cateringowych,
 • dla producentów żywności.

Poradnia oferuje:

 • prelekcje i pogadanki na temat właściwego odżywiania,
 • szkolenia,
 • wykłady,
 • warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania.

Kierownikiem Poradni jest mgr inż. Milena Kobylińska.

W Poradni pracują dietetycy oraz specjaliści z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, a także studenci odbywający praktyki na kierunku dietetyka.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna (w godz. 9:00-15:00) bądź za pomocą e-mail.

Informacja o dzialalności Poradni w postaci tekstu latwego do odczytania (ETR- Easy-to-read)

Informacja o działalności Poradni - tekst nagrany w polskim języku migowym (PJM)

Regulamin poradni (plik dostepny cyfrowo)