I wizyta

Konsultacja z dietetykiem obejmująca m.in.:

  • Analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym wraz z omówieniem wyników
  • Pomiary antropometryczne
  • Dokładny wywiad żywieniowo-medyczny
  • Analizę dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popełnianych błędów żywieniowych
  • Ogólne zalecenia dietetyczne

Przewidywany czas trwania pierwszej wizyty – ok. 60-90 minut cena: 150 zł

Wizyta kontrolna

Konsultacja z dietetykiem obejmująca:

  • Analizę składu ciała i omówienie wyników
  • Pomiary obwodów
  • Monitorowanie postępu dietoterapii
  • Ewentualne skorygowanie diety
  • Edukację żywieniową

Przewidywany czas trwania wizyty kontrolnej ok. 30 minut cena: 60 zł

Jak często powinny odbywać się wizyty kontrolne?

Wizyty kontrolne zwykle odbywają się co 2 tygodnie. Jest to idealny moment na monitorowanie postępu dietoterapii i ewentualne skorygowanie planu żywieniowego. Rzadsze spotkania mogą powodować utratę motywacji. Wizyty trwają do momentu osiągnięcia założonych celów.

Ostateczną częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie.

Indywidualny jadłospis

Indywidualny jadłospis na 7 dni wraz z przepisami oraz tygodniową listą zakupów.

Cena: 150 zł (czas oczekiwania 7dni)
Odbiór jadłospisu – jest to bezpłatne spotkanie, podczas którego omawiany zostaje plan żywieniowy, udzielane są wszystkie niezbędne wyjaśnienia i wskazówki dotyczące stosowania jadłospisu.
Jadłospis 7 dniowy można stosować 2 tygodnie bądź dłużej, wpływ ma na to szereg czynników, które zostają omawiane przy odbiorze jadłospis.

Analiza składu ciała

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznejjest szybka, nieinwazyjna, bezpieczna i powtarzalna. Kompleksowa i dogłębna ocena hydratacji oraz stanu odżywienia osób w różnym wieku dokonywana jest za pomocą najnowocześniejszego w Polsce, specjalistycznego (medycznego) analizatora składu ciała Seca mBCA 515. Wyniki uzyskuje się natychmiast, a ryzyko błędu wynosi poniżej 1%,Badanie polega na pomiarze impedancji, a więc oporu elektrycznego tkanek miękkich, przez które przepuszczany jest prąd elektryczny o niskim natężeniu. Natężenie to jest niegroźne dla organizmu, nie wywołuje ani podrażnienia nerwów, ani mięśnia sercowego.

Dzięki analizie składu ciała otrzymuje się opis składu ciała (zawartość tkanki tłuszczowej, mięśni, mięśni szkieletowych, beztłuszczowej masy ciała, kości, wody, tłuszczu trzewnego, BMI, masę ciała, podstawową przemianę materii, stosunek masy tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej, umożliwiający ocenę typu sylwetki).

Ze względu na to, że analizator składu ciała wpływa na działanie innych urządzeń, które emitują pole elektromagnetyczne i odwrotnie badanie nie jest wskazane dla osób ze stymulatorem serca. Przeciwwskazanie do analizy składu ciała dotyczy również osób, które mają wszczepione metalowe implanty, dzieci poniżej 5 roku życia, osób chorych na epilepsję oraz kobiet w ciąży. Z uwagi na czasowo zmienioną gospodarkę wodnoelektrolitową badania nie powinny wykonywać osoby chorujące na chorobę zakaźną oraz kobiety w tygodniu przed spodziewaną miesiączką.

Jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania analizy składu ciała w oparciu o impedancję bioelektryczną poinformuj nas o tym !!!

Przewidywany czas trwania ok. 15 minut cena: 50 zł

Inne usługi

Ceny ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu usługi (np. usługi dla przedsiebiorstw, konsultacje na zlecenie, szkolenia, pogadanki).