Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH: link do strony

Polskie Towarzystwo Dietetyki: link do strony

Polskie Towarzystwa Kardiologicznego: link do strony

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: link do strony

Polskie Stowarzyszenie Dietetyków: link do strony

Wszechnica Żywieniowa SGGW: link do strony